Wie is Roselien Olsthoorn?

Mijn naam is Roselien Olsthoorn. Ik heb 26 jaar het vak als oefentherapeut Cesar uitgeoefend en mijzelf bezig gehouden met mensen bewust maken van hun fysieke bewegingsmogelijkheden. Dit zodat zij daar optimaal gebruik van kunnen maken. Je zou ook kunnen zeggen dat ik mensen leerde luisteren naar de signalen van hun lichaam en hen oefeningen meegaf om zo effectief mogelijk om te gaan met hun klachten.

Ik bemerkte daarbij steeds duidelijker dat negatieve gedachtepatronen, het vasthouden aan overtuigingen en het geen ruimte geven aan emoties een belemmerende uitwerking hadden op het herstel. Geleidelijk verlegde mijn aandacht zich van bewegingsmogelijkheden en –technieken naar beweegredenen. Daarbij veranderde ook de vraag van waardoor wordt iemand belemmerd of raakt hij/zij geblokkeerd?, naar; waarvoor komt hij/zij weer in beweging?

Ik ondervond zelf de belemmeringen van mijn vak. Op een gegeven moment bereikte ik de grenzen van mijn vakgebied. Ik voelde mijzelf gevangen in een keurslijf van protocollen en richtlijnen. Hierdoor verloor ik het plezier meer in mijn vak en was ik alleen nog maar moe. Aangezien ik me liever happy en energiek wilde voelen, ging ik op zoek naar wat die nieuwe uitdaging dan wel niet kon zijn. Hier kwam ik uit bij de wandelcoachopleiding. En vond ik weer mijn enthousiasme, passie en toewijding weer terug.

Hierdoor heb ik voor mijzelf de best denkbare combinatie gevonden van wat ik het liefst doe; “Lekker bewegen in de buitenlucht én mensen helpen hun innerlijk kracht en drijfveren te vinden en hun eigen unieke waarde te ontdekken.”

Wandelcoach Roselien Olsthoorn
stapnaarbuiten